khởi động lại khẩn cấp | Diễn đàn công nghệ số

khởi động lại khẩn cấp

  1. T

    Bật tính năng "Khởi động lại khẩn cấp" Emergency Restart trên Windows

    Emergency Restart (Khởi động lại khẩn cấp) là một tính năng có sẵn trên hệ điều hành Windows, nó cho phép bạn khởi động lại hệ thống một cách nhanh chóng và bỏ qua các quá trình đóng ứng dụng thông thường. Tính năng "Khởi động lại khẩn cấp" được sử dụng khi hệ thống bị treo, không phản hồi trên...
Back
Top