invite system 2.1.6 fix 2 | Diễn đàn công nghệ số

invite system 2.1.6 fix 2

  1. T

    Addon 2x [Xen-Soluce] Invite System 2.1.8

    Add-on này cho phép bạn tạo mã mời để tham gia diễn đàn của mình và hơn thế nữa. Mã mời là cần thiết để đăng ký, bạn có thể quản lý mã của bạn một cách dễ dàng! Tóm tắt tính năng: Options: Yêu cầu mã trong quá trình đăng ký Token trên mỗi trang Hiệu lực của mã mời: Vĩnh viễn Cho đến X ngày...
Back
Top