image optimizer | Diễn đàn công nghệ số

image optimizer

  1. T

    Addon 2x [TH] Image Optimizer 1.2.0 Patch Level 1

    Tự động tối ưu hóa bất kỳ hình ảnh được tải lên diễn đàn của bạn. Nén ảnh của bạn để tiết kiệm không gian lưu trữ và băng thông và cải thiện thời gian tải trang web của bạn. Trình tối ưu hóa hình ảnh hỗ trợ Kraken.io, Resmush.it, jpegoptim và pngquant. Bạn sẽ cần phải có đăng ký hoạt động...
Back
Top