icons in visitor menu | Diễn đàn công nghệ số

icons in visitor menu

  1. T

    XF 2 Tip [cXF] Icons in Visitor menu

    Bạn có muốn có các biểu tượng trong menu thành viên như thế này không? Hãy thêm đoạn mã sau vào mẫu extra.less của bạn: .menu-content.js-visitorMenuBody .menu-linkRow { padding: 6px 5px 6px 12px; } .menu-content.js-visitorMenuBody a.menu-linkRow { &:before { .m-faBase()...
Back
Top