highlight sticky threads | Diễn đàn công nghệ số

highlight sticky threads

  1. Admin

    Addon 2x [OzzModz] Highlight Sticky Threads - Nổi bật chủ đề ghim 2.0.1

    Addon nhỏ này sẽ cho phép bạn đặt màu nền khác cho các chủ đề ghim trên trang forum view. Nó được giải quyết bởi một style property. Ngoài ra, bạn có thể thêm CSS để làm nổi bật chủ đề ghim như VNT- Diễn đàn công nghệ.
Back
Top