giới hạn liên kết | Diễn đàn công nghệ số

giới hạn liên kết

  1. T

    Addon 2x [XenMax] - Limit Post Link 2.0.0

    Mô tả: Tiện ích bổ sung này có thể giảm thư rác, quảng cáo khi chỉ thành viên tích cực mới có thể đăng liên kết. Tính năng: Quyền cho nhóm người dùng yêu cầu có X bài viết để đăng URL. Quyền cho các nhóm người dùng số lượng URL tối đa trên mỗi bài viết. Quản lý danh sách trắng Lưu ý...
Back
Top