gift upgrades | Diễn đàn công nghệ số

gift upgrades

  1. T

    Addon 2x [NixFifty] Gift Upgrades 2.2.2

    Add-on cho phép các thành viên của bạn dễ dàng và nhanh chóng mua nâng cấp cho các thành viên khác. Nó được tích hợp chặt chẽ với các tính năng nâng cấp người dùng cốt lõi của XenForo cho phép tặng các bản nâng cấp liền mạch mà bạn đã tạo. Tính năng: Tích hợp vào hệ thống User Upgrade XenForo...
Back
Top