facebook group widget | Diễn đàn công nghệ số

facebook group widget

  1. Admin

    Addon 2x [cXF] Facebook Group Widget - Thêm group facebook 1.0.0

    Tính năng Thêm plugin Facebook Group vào một widget (tốt nhất ở vị trí sidebar, nhưng bạn có thể chọn bất kỳ vị trí nào bạn muốn) Điều chỉnh ngôn ngữ plugin Thêm URL nhóm Facebook Chọn plugin da (sáng, tối) Thể hiện bối cảnh xã hội Hiển thị siêu dữ liệu Điều chỉnh độ rộng của plugin Vô hiệu hóa...
Back
Top