display visitor attachments | Diễn đàn công nghệ số

display visitor attachments

  1. T

    Addon 2x [Xen-Soluce] Display Visitor Attachments 2.0.1 Fix 1

    Mô tả : Tiện ích bổ sung này cho phép bạn thiết lập để nhóm người dùng khách xem tệp đính kèm. Tóm tắt tính năng : Tùy chọn: Kích hoạt cho chủ đề: Kích hoạt tùy chọn cho chủ đề Thành phần mở rộng được phép cho khách xem tệp đính kèm Xây dựng thương hiệu : Tiện ích này không bao gồm...
Back
Top