dimension (dark) | Diễn đàn công nghệ số

dimension (dark)

  1. Admin

    XF2 Style Dimension (dark) 2.1.21

    Dimension (dark) cho xenforo 2 Dimension (dark) là một giao diện tối cho xenforo với hiệu ứng tiêu đề độc đáo. Sau khi cuộn, tiêu đề hiển thị sai sẽ thu gọn vào một thanh cố định ở đầu trang, đồng thời làm mờ hình nền, đặt tiêu điểm vào các liên kết điều hướng của bạn. Giao diện được đóng gói...
Back
Top