[cxf] login widget | Diễn đàn công nghệ số

[cxf] login widget

  1. T

    Addon 2x [cXF] Login Widget 1.0.1 - Tiện ích đăng nhập Xenforo 2 1.0.1

    Tiện ích bổ sung này sẽ hiển thị một form đăng nhập như một tiện ích cho khách trên diễn đàn của bạn. Ngoài ra còn có một tùy chọn để hiển thị form đăng nhập trong chế độ xem diễn đàn ở bên dưới chủ đề và trong chế độ xem chủ đề bên dưới bài viết. *Lưu ý: Biểu mẫu đăng nhập này sẽ không hiển...
Back
Top