custom node icon for xf2 | Diễn đàn công nghệ số

custom node icon for xf2

  1. T

    Addon 2x D.C Style - Custom Node Icon for XF2 1.0.0 Beta 3

    Add-on này giúp bạn có thể tùy chỉnh icon cho từng chuyên mục bất kì như thay ảnh bạn muốn làm icon cho một chuyên mục bất kỳ. Hình ảnh: Hỗ trợ Read & Unread icon. Lưu ý: Add-on sẽ tạo thêm 1 thư mục nodeIcons trong thư mục data. Trong trường hợp bạn không thể upload icon, hãy đảm bảo...
Back
Top