cuộc trò chuyện | Diễn đàn công nghệ số

cuộc trò chuyện

  1. N

    Addon 2x Conversation Last Read Time - Thêm lần đọc cuối cuộc trò chuyện 1.1.0

    Add-on này sẽ thêm "Last Read Date" bên cạnh mỗi người tham gia cuộc trò chuyện như hình trên. Phân quyền Bạn có thể lựa chọn nhóm thành viên nào có thể xem Last Read Date bằng cách set thêm quyền "View last read time" như hình: Chúc các bạn thành công.
  2. T

    Hỏi/ Thắc mắc Không tạo được cuộc trò chuyện mới

    Từ khi được thêm dấu tích xanh ở tài khoản, mình thấy ko thêm được cuộc trò chuyện mới. Mong admin xem xét và cấp quyền cho mình với! Xin cảm ơn!
Back
Top