crack | Diễn đàn công nghệ số

crack

  1. T

    Chia sẻ Nhận biết Windows và Office bản quyền hay đã Crack

    Máy tính của bạn đã cài Windows từ 7 trở lên và cài Office 2010 trở lên nhưng bạn lại không biết sản phẩm của mình có bản quyền hay đã Crack? Hoặc không biết bản quyền bạn đang sử dụng có thời hạn bao lâu hay vĩnh viễn. Thông thường mới cài đặt, Windows và Office sẽ có hạn dùng thử 30 ngày còn...
Back
Top