conversation last read time | Diễn đàn công nghệ số

conversation last read time

  1. N

    Addon 2x Conversation Last Read Time - Thêm lần đọc cuối cuộc trò chuyện 1.1.0

    Add-on này sẽ thêm "Last Read Date" bên cạnh mỗi người tham gia cuộc trò chuyện như hình trên. Phân quyền Bạn có thể lựa chọn nhóm thành viên nào có thể xem Last Read Date bằng cách set thêm quyền "View last read time" như hình: Chúc các bạn thành công.
Back
Top