cleantalk | Diễn đàn công nghệ số

cleantalk

  1. Admin

    Addon 2x Antispam by CleanTalk 2.7 Patch 1

    Không có CAPTCHA, không có câu hỏi, không có câu đố. Không có bot spam đăng ký, không có bot spam bài viết. Tính năng Anti-spam: Ngừng các bot spam khi đăng ký. Ngừng các bot spam theo thứ tự. Bảo vệ form Contact (CAPTCHA nên được tắt!) Cho phép khách đăng trên diễn đàn mà không có CAPTCHA...
Back
Top