chuyển đổi ảnh | Diễn đàn công nghệ số

chuyển đổi ảnh

  1. T

    Addon 2x AndyB Convert image 3.8

    Chuyển đổi hình ảnh liên kết nóng (liên kết bên ngoài) thành tập tin đính kèm. Add-on này sẽ chuyển đổi hình ảnh được liên kết nóng trong tin nhắn thành tệp đính kèm. Hình ảnh được liên kết nóng là những hình ảnh đã được chèn bằng biểu tượng hình ảnh trên thanh công cụ biên tập. Tính năng...
Back
Top