chủ đề tương tự | Diễn đàn công nghệ số

chủ đề tương tự

  1. N

    Addon 2x AndyB Similar threads 8.1

    Mô tả: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang xem một chủ đề...
  2. Admin

    Triển khai tính năng mới - Chủ đề tương tự

    Nhằm giúp cho các thành viên khi tạo chủ đề mới có thể nhìn thấy được những chủ đề tương tự đã được các thành viên khác đăng tải trên diễn đàn, qua đó sẽ giúp thành viên không bị đăng nhiều chủ đề trùng nhau có cùng nội dung. Hiện, mình đang bật tự động tìm chủ đề tương tự trên toàn diễn đàn...
Back
Top