chia sẻ tài nguyên | Diễn đàn công nghệ số

chia sẻ tài nguyên

  1. Admin

    Nội quy chia sẻ tài nguyên, add-ons

    Đến với VNT, các bạn có thể thoải mái chia sẻ tài nguyên, tiện ích mà bạn tìm kiếm trên internet, tài nguyên của bạn tự viết hay bán tiện ích hay mà bạn đã mua từ Xenforo hoặc từ một nguồn uy tín khác. Nhằm tránh việc chia sẻ nhiều nơi hay trục lợi từ tài nguyên bạn tải về hay mua trên VNT cũng...
Back
Top