chevereto integration | Diễn đàn công nghệ số

chevereto integration

  1. T

    Addon 2x [ITM] Chevereto Integration 2.0.7

    Một add-on đơn giản cho phép admin Xenforo tích hợp lưu trữ hình ảnh Chevereto của họ. Tài liệu về Chevereto: https://chevereto.com/docs/pup Popup upload plugin (PUP) là một tệp nhỏ cho phép các trang web dựa trên Chevereto cung cấp tải lên hình ảnh bên ngoài thông qua một tệp JavaScript nhỏ...
Back
Top