chevereto integratio | Diễn đàn công nghệ số

chevereto integratio

  1. Admin

    Addon 2x [VNT] Chevereto Integration 2.2.4

    Đây là addons được cải tiến, bổ sung và sửa lỗi đang tồn tại trên addons [ITM] Chevereto Integration, tải miễn phí về tại đây. Cải tiến: Bổ sung thêm mục Upload js để có thể thêm được mọi trang up ảnh được thiết kế bằng Chevereto Thêm nút để ẩn button Attach files (Đính kèm) trên mọi trang...
Back
Top