change author | Diễn đàn công nghệ số

change author

  1. T

    Addon 2x AndyB Change author 2.8

    Cho phép thay đổi tác giả của một bài viết. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với changeauthor_ để thuận tiện cho bạn. User group permissions: Để xem liên kết Change author bên dưới bài viết, bạn sẽ cần đặt quyền của nhóm người dùng cho nhóm Administrative thành Yes. Cách dùng: Nhấp...
Back
Top