chặn truy cập proxy | Diễn đàn công nghệ số

chặn truy cập proxy

  1. T

    Addon 2x Proxy Check 1.1.0 Alpha

    Proxy Check là một Addon đơn giản kiểm tra Proxy hoặc VPN Ips và không cho phép truy cập chúng vào diễn đàn của bạn. Chặn đăng nhập vào diễn đàn khi sử dụng Proxy hoặc VPN Proxy Check được triển khai theo cách mà người dùng là khách có thể truy cập trang web của bạn nhưng khi họ đăng nhập vào...
Back
Top