categories - collapse & expand | Diễn đàn công nghệ số

categories - collapse & expand

  1. T

    Addon 2x [XFI] Categories - collapse & expand 2.1.0

    Việc bổ sung sẽ cho phép người dùng của bạn có thể thu gọn/mở rộng chuyên mục. Ngoài ra, có khả năng loại trừ một số chuyên mục nhất định. Tuy nhiên, điều này được thực hiện trong thiết lập style, trong đó để loại trừ các chuyên mục cần thiết, bạn chỉ cần chỉ định ID của chúng được phân tách...
Back
Top