cài android lên iphone | Diễn đàn công nghệ số

cài android lên iphone

  1. N

    Chia sẻ Đã cài đặt thành công Android cho iPhone

    Được đặt tên là Project Sandcastle, mục tiêu của dự án là cài đặt Android lên iPhone nhằm chứng minh rằng một thiết bị được Apple bảo mật nghiêm ngặt vẫn có thể "bẻ khóa" và chịu sự quản lý bởi phần mềm khác. David Wang là đồng sáng lập của Corellium. Cách đây 10 năm, Wang cũng là người đầu...
Back
Top