[bs] live forum statistics | Diễn đàn công nghệ số

[bs] live forum statistics

  1. Admin

    Addon 2x [BS] Live forum statistics 1.2.1

    Addon này tạo một widget thống kê diễn đàn trực tiếp để giúp cho người dùng của bạn được cập nhật và tham gia. Dữ liệu mà nó hiển thị là hiện tại và có thể được làm mới bất cứ lúc nào, nó bao gồm số liệu thống kê về người dùng và chủ đề cũng như danh sách các chủ đề mới. Ngoài việc là một tiện...
Back
Top