bassman | Diễn đàn công nghệ số

bassman

  1. T

    Addon 2x [cXF] Sticky Sidebar - Cố định Sidebar 1.9.3

    Mô tả: Cố định sidebar khi cuộn trên hầu hết mọi trang theo lựa chọn của bạn. Tính năng: Tùy chọn kích hoạt ghim thanh bên ở hầu hết mọi trang riêng biệt: Danh sách diễn đàn Xem diễn đàn Xem chủ đề Có gì mới Thành viên đáng chú ý Trang trợ giúp Xem tài khoản Chế độ xem cuộc hội thoại Chỉ số...
Back
Top