bảo mật windows 10 | Diễn đàn công nghệ số

bảo mật windows 10

  1. N

    Hướng dẫn Ẩn khung nhập password trên màn hình khóa windows 10

    Windows 10 cung cấp khá nhiều hình thức bảo mật để đăng nhập, ví dụ như nhập mã pin hay mật khẩu. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội cho những người khác đoán pass của bạn. Nếu bạn muốn một cách bảo mật mới, thì hãy đọc bài viết này. Mở Windows 10 bằng cách nhấn tổ hợp phím, và ẩn khung nhập Password...
Back
Top