banned user conversation access | Diễn đàn công nghệ số

banned user conversation access

  1. T

    Addon 2x [TH] Banned User Conversation Access 1.0.0

    Cho phép người dùng bị khóa tài khoản truy cập vào khu vực conversation (cuộc trò chuyện) của website. Việc người dùng có thể gửi/nhận cuộc trò chuyện hay không vẫn được kiểm soát bởi các quyền người dùng thông thường của họ. Hình ảnh:
Back
Top