andyb edit conversation title | Diễn đàn công nghệ số

andyb edit conversation title

  1. T

    Addon 2x AndyB Edit conversation title 1.1

    Cho phép chỉnh sửa tiêu đề cuộc trò chuyện ngay cả khi bạn là người nhận cuộc trò chuyện. Quyền của nhóm người dùng: Thông thường, chỉ có nhóm người dùng Administrative mới được đặt thành Yes. Chúc các bạn thành công.
Back
Top