andyb change date | Diễn đàn công nghệ số

andyb change date

  1. N

    Addon 2x AndyB Change date 2.8

    Mục đích của add-on này là cho phép quản trị viên di chuyển một bài viết trong một chủ đề. Ví dụ: Nếu bạn muốn chuyển bài viết #3 sang sau bài viết #5. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng changedate_ để thuận tiện cho bạn Group Permissions: Thông thường, quyền của nhóm người dùng...
Back
Top