admin notes | Diễn đàn công nghệ số

admin notes

  1. Admin

    Addon 2x AndyB Admin notes 1.6

    Nâng cấp cao cấp Tiện ích bổ sung cho XF2 này được bán với giá 35$, hôm nay VNT (vnthongtin.com) sẽ chia sẻ miễn phí addons này. Mô tả: Thêm một vùng ghi chú trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên (AdminCP hay ACP). Cách sử dụng: Nhấp vào nút Edit hoặc đi đến trang Options. Thêm...
Back
Top