[021] chatgpt autoresponder | Diễn đàn công nghệ số

[021] chatgpt autoresponder

  1. T

    Addon 2x [BS] ChatGPT Autoresponder 1.4.0

    Được thiết kế cho ✅ Phản hồi nhanh từ ChatGPT cho các chủ đề trong các node cụ thể ✅ Làm rõ chi tiết câu trả lời bằng quotes Không được thiết kế cho ❌ Chat với bot trên diễn đàn ❌ Trả lời các đề cập Lưu ý quan trọng Add-on này yêu cầu phải cài đặt [021] ChatGPT Framework và key dịch vụ OpenAI...
Back
Top