xenforo 2.2.0 beta 1 | Diễn đàn công nghệ số

xenforo 2.2.0 beta 1

  1. T

    Released 2x XenForo 2.2 Released Upgrade | Xenforo 2.2 Nulled 2.2.15

    Chúng tôi vui mừng thông báo rằng XenForo 2.2.0 Beta 1 hiện có sẵn cho tất cả khách hàng có giấy phép đang hoạt động. XenForo 2.2 bao gồm một số lượng lớn các tính năng và cải tiến mới. Cập nhật bản phát hành chính thức Xenforo 2.2 với nhiều tính năng và cải tiến mới. Cập nhật: Theo thông báo...
Back
Top