xenforo 2.1.6 patch 1 | Diễn đàn công nghệ số

xenforo 2.1.6 patch 1

  1. Admin

    XenForo 2.1.6 Patch 1 Full Nulled

    Đây là bản full, đầy đủ nhất dành cho XenForo 2.1.6 Patch 1. Bạn có thể thấy khoảng thời gian giữa các lần cập nhật là ngắn, do có lỗi đáng tiếc đã xảy ra với bản Beta 3, điều này chỉ ảnh hưởng đến các bản cài đặt mới: Thông qua bản cài đặt này, đã sửa lỗi xảy ra khi cài đặt mới, ở đây cũng có...
Back
Top