signup abuse detection and blocking | Diễn đàn công nghệ số

signup abuse detection and blocking

  1. Admin

    Addon 2x Signup abuse detection and blocking 1.10.5

    Để phát hiện nhiều tài khoản, hỗ trợ báo cáo cho report/thread. Và sẽ gửi báo cáo đến cùng một report/thread. Để gửi đến chủ đề, bạn phải chọn thêm "Multi-account to thread". Đối với kết nối dấu vân tay, nhiều thông tin bổ sung được thu thập và ghi lại trên tài khoản. Chú thích; Mặc định cấu...
Back
Top