private threads for xenforo 2.1 | Diễn đàn công nghệ số

private threads for xenforo 2.1

  1. Admin

    Addon 2x Private Threads for XenForo 2.0.5

    Add-ons này cho phép người dùng tạo các chủ đề mà các thành viên không thể xem được trừ khi họ được mời xem chủ đề. TÍNH NĂNG: Thêm/ Nối văn bản vào tiêu đề chủ đề Thay đổi chủ đề hiện có thành chủ đề riêng tư Thay đổi chủ đề riêng tư thành chủ đề công khai Thông báo cho các thành viên khi họ...
Back
Top